Freshdays protector

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost HORMA Displays s.r.o., IČ 29312817, DIČ CZ29312817, se sídlem Havlíčkova 2838, 767 01 Kroměříž, zapsaná ve složce C 73618 vedené u Krajského soudu v Brně jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Způsoby objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

  • prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu
  • Odesláním emailu na freshdays@horma.cz

Odeslaná objednávka je brána jako závazná a kupující jejím odesláním souhlasí s obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky kupující dostane její potvrzení emailem, tím dochází k uzavření kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Platební podmínky

  • platba dobírkou
  • platba na fakturu a to bankovním převodem na základě objednávky

Ceny

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné s platností ke dni odeslání objednávky.

Dodací podmínky

Většina zakázek je vyřizována okamžitě po odeslání zprávy potvrzující doručení objednávky. Je-li zboží skladem a objednáno ve všední den, je expedováno ještě tentýž den! V případě, že by měla být dodací lhůta delší než 48 hodin, budeme Vás ihned informovat.

Způsob a cena doručení

Dodávka na adresu – prostřednictvím služby České pošty za cenu 98,– Kč. Zdarma doprava při objednání alespoň 10 kusů zboží.

Převzetí zásilky kupujícím

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží nepřebírat.

Reklamace

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba písemně oznámit prodávajícímu. Takto vracené zboží musí být zasláno na náklady kupujícího, na adresu prodávajícího a v neporušeném původním balení.

Pokud zboží bylo dodáno prodávajícímu nepoškozené a ve shodě s údaji uvedenými na daňovém dokladu, převede prodávající částku odpovídající kupní ceně za vrácené zboží v nejkratším možném termínu na sdělený účet kupujícího.

Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním.

Ochrana osobních dat

Všechna osobní data z registrace, objednávek či vzájemné komunikace se zákazníkem, jsou brána jako diskrétní a jsou chráněna před zneužitím. Nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které je potřebují pro doručení objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Tato osobní data je možné na požádání odstranit z naší databáze, a to do jednoho týdne od podání žádosti.

Odpovědnost za škody

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Závěrečné ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně obchodního zákoníku (v případě, že kupující je podnikatel) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


Platné od 12. 7. 2012 až do odvolání.